Wat het kost

Scan vergunningsvrij bouwen: € 250,- 

In een rapportage wordt aangeven aan de hand van het bestemmingsplan of en hoeveel er in uw geval vergunningsvrij gebouwd kan worden.

Scan bestemmingsplan bouwplan: € 300,-

Aan de hand van uw concrete bouwplan wordt gekeken of het bouwplan vergunningsvrij gerealiseerd kan worden, of het past binnen het bestemmingsplan en zo niet met welke vergunning realisatie mogelijk zou kunnen zijn.

Privaatrechtelijke snelvraag: € 275,-

Ook voor een aantal privaatrechtelijke vragen kunt u bij Omgevingsvraag.nl terecht. Uiteraard worden er geen complete scans van bijv. aanbestedingsdocumenten gemaakt, maar hieronder treft u de categorieën van vragen aan die als snelvraag behandeld kunnen worden:

 1. Mag je bouwen in afwijking van het Bouwbesluit?
 2. Ben je aansprakelijk voor de schade als je bouwt in strijd van het Bouwbesluit?
 3. Welke aannemingsovereenkomst kies je?
 4. Wat moet er in de aannemingsovereenkomst staan?
 5. Hoe ga je om met algemene bouwvoorwaarden van jezelf en met die van iemand anders?
 6. Wat doe je als het bouwen volgens de omgevingsvergunning in strijd is met het burenrecht?
 7. Wat zijn de eisen van goed en deugdelijk werk?
 8. Wanneer heb je als aannemer een waarschuwingsplicht?
 9. Hoe ga je om met meer- en minderwerk.
 10. Wanneer is een bouwwerk opgeleverd?
 11. Wanneer ben je na de oplevering aansprakelijk voor (verborgen) gebreken?
 12. Wanneer heb je recht op bouwtijdverlenging?
 13. Wanneer mag je de uitvoering opschorten?
 14. Wanneer heb je recht op vergoeding van stagnatieschade?
 15. Garantie
 16. Wat merk je van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen?

Overige vragen: Op aanvraag

Voor een vraag die niet binnen bovengenoemde onder valt, kan op aanvraag advies uitgebracht worden.. Vooraf zal een offerte opgesteld worden met een nadere omschrijving van de werkzaamheden en een urenraming.

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW