Het vraagloket

Stel hier uw vraag.

Bijvoorbeeld:

  • wat mag er op grond van het bestemmingsplan
  • wat kan ik vergunningsvrij bouwen
  • waar moet het bouwwerk aan voldoen

Wat moet ik bijvoegen?

Voeg zoveel mogelijk concrete tekeningen bij, zodat zo snel mogelijk duidelijk is wat u wenst te realiseren. Denk hierbij aan:

  • tekening bouwplan
  • locatieaanduiding
  • kadastrale tekening

 Voorwaarden

  1. Door het indienen van uw vraag, verstrekt u opdracht aan Wassink Omgevingsrecht om uw vraag te beantwoorden.
  2. Wassink Omgevingsrecht beantwoordt uw vraag binnen twee weken na indienen.
  3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juist invullen van de gegevens.
  4. De op de website genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

 

 

NOTE : U kunt de volgende type bestanden uploaden: gif, png, jpg, jpeg, tiff, bmp, pdf, doc, docx, xls, zip, rar, ppt. De maximale bestandsgrootte is 12 MB.

 

 

NOTE : U kunt de volgende type bestanden uploaden: gif, png, jpg, jpeg, tiff, bmp, pdf, doc, docx, xls, zip, rar, ppt. De maximale bestandsgrootte is 12 MB.