Lancering Omgevingsvraag.nl

Vanaf vandaag is Omgevingsvraag.nl in de lucht.
Sinds vandaag kunt u als aannemer, particulier, architect of andere initiatiefnemer op een eenvoudige en toegankelijke manier uw vragen omtrent uw bouwplan kwijt op Omgevingsvraag.nl.Omgevingsvraag.nl biedt u de mogelijkheid om met een eenvoudig formulier uw vraag te stellen en binnen een paar werkdagen heeft u een helder antwoord van deskundigen op het gebied van het omgevingsrecht, indien nodig voorzien van de juiste jurisprudentie.
Omgevingsvraag.nl biedt een tweetal standaardproducten (de scan vergunningsvrij bouwen en de scan bestemmingsplan voor een concreet bouwplan) en de mogelijkheid om een open vraag te stellen omtrent een casus. Naast vragen omtrent vergunningen en bestemmingsplannen, kunt u ook vragen stellen omtrent privaatrechtelijke aangelegenheden. Het uitgebreide kennisnetwerk van Omgevingsvraag.nl zorgt voor snelle antwoorden op al uw omgevingsvragen.